לימודי תואר שני دراسات اللقب الثاني

 

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

** תואר שני + תעודת הוראה במקצועות: לשון, אנגלית, מתמטיקה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, לימודי ארץ ישראל, יהדות. הלוואות ומלגות לזכאים עפ"י תנאי משרד החינוך.

 

* منح اللقب مشروط بموافقة مجلس التعليم العالم

** اللقب الثاني + شهادة تدريس في مواد: اللغة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، التكنولوجيا الحيوية، علم النفس، الاقتصاد، دراسات أرض إسرائيل، اليهودية. قروض ومنح للمستحقين بحسب شروط وزارة التربية والتعليم.